Medigros zavod za zdravstvene storitve

p.e. Medigros Grosuplje

Binki d.o.o.
zdravstvene storitve in prevozi
Kolodvorska 2
1290 Grosuplje

Zasebni zdravstveni zavod Medigros Grosuplje, izvaja vsa  zdravstvena dežurstva na športnih, zabavnih in kulturnih prireditvah kjer je zaradi narave prireditve zakonsko obvezna prisotnost medicinske ekipe. 

Naši zdravstveni tehniki-reševalci so vrhunsko usposobljeni za svoje delo in s svojim znanjem zagotavljajo maksimalno raven  medicinske oskrbe na terenu.

Team zdravnikov kateri sodeljujejo z nami je v vrhu urgentne medicine in s svojimi izkušnjami pripomorejo k vrhunski oskrbi pacienta že na terenu.

Prisluhnemo vsem vašim željam in zahtevam in se prilagodimo pogojem za izvedbo vaše prireditve po naših najboljših močeh.

V naši pristojnosti so tudi reševalni prevozi pacentov, nepokretnih bolnikov in starejših  z reševalnimi vozili tako v domovini kot tujini, razne premestitve pacientov, s spremstvom zdravstvenih tehnikov in po potrebi tudi zdravnika.

Samoplačnikom reševalnega prevoza pripravimo posebno ugodno ponudbo na vseh relacijah po Sloveniji in tujini.

POKLIČITE NAS  IN SE PREPRIČAJTE O NAŠI PONUDBI.